Produkty

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Jádra transformátorů

  jsou velmi důležitou součástkou pro výrobu transformátorů Jádra transformátorů
 • Banner

  Toroidní jádra

  Toroidní jádro je v podstatě navinutá orientovaná křemíková ocel do předem specifikovaného kruhového nebo jiného tvaru Výrobní program
 • Banner

  Dělená C jádra

  Dělená transformátorová jádra vznikají navíjením transformátorové pásky na rotující formovací elementy Kontakty
 • Banner

  Unicore jádra

  Jádra UNICOREpředstavují novou řadu jader pro magnetické obvody Kontakty

Jádra transformátorů

Jádra transformátorů jsou velmi důležitou součástkou pro výrobu transformátorů a na jejich jakosti závisí výsledné parametry finálního magnetického obvodu.

Jádro transformátoru tvoří magnetický obvod, jehož magnetický indukční tok, vyvolaný průchodem proudu primárním vinutím, indukuje elektrické napětí v sekundárním vinutí.

Vinutá transformátorová jádra se používají jako celistvá jádra (toroidy) nebo jako dělená jádra. Liberty Technotron s.r.o. vyrábí jádra magnetických obvodů z orientovaného transformátorového pásu s Gossovou texturou legovaných křemíkem cca 3%, v rozsahu tloušťek od 0,15 do 0,35 mm.

Základní specifikace materiálů používaných pro výrobu dle IEC 60404- 1; 2000.

OznačeníMateriálTloušťka
C22Fe 3% Si0,15 - 0,35 mm

Nabízíme tyto typy jader magnetických obvodů:

- TOROIDNÍ JÁDRA
- DĚLENÁ C JÁDRA
- STUPŇOVITÁ JÁDRA
- UNICORE JÁDRA

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MAGNETICKÝCH JADER:

Síťové transformátory
Přístrojové transformátory
Měřící transformátory
Napěťové transformátory
Proudové transformátory
Napájecí transformátory
Výkonové transformátory

Schéma výrobního procesu

 

GARANCE MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ JADER

Magnetické vlastnosti jader jsou přímo závislé na jakosti a tloušťce pásky, ze kterých jsou jádra vyrobena. Jádra se testují individuálně, přičemž každé jádro, jenž opouští výrobu, je měřeno, a tím je zaručena 100% kvalita dodávek.

Měřící proces je ovládán a snímán technologickým počítačem, jenž vyhodnocuje následující veličiny:

▪ efektivní hodnota nesinusového budicího prouduTµ[A]
▪ intenzita magnetického poleHef[A/m]
▪ magnetická indukce Bmax[T]
▪ zdánlivý výkon S[VA]
▪ činný příkon (ztráty) P[W]
▪ amplitudová permeabilita µ

Tyto hodnoty jsou měřeny plynule v celém rozsahu střídavé magnetizační charakteristiky omezené pouze maximálním výkonem budících obvodů měřícího přístroje.

Liberty Newsletter Liberty Newsletter Liberty Newsletter >