Produkty

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Jádra transformátorů

  jsou velmi důležitou součástkou pro výrobu transformátorů Jádra transformátorů
 • Banner

  Toroidní jádra

  Toroidní jádro je v podstatě navinutá orientovaná křemíková ocel do předem specifikovaného kruhového nebo jiného tvaru Výrobní program
 • Banner

  Dělená C jádra

  Dělená transformátorová jádra vznikají navíjením transformátorové pásky na rotující formovací elementy Kontakty
 • Banner

  Unicore jádra

  Jádra UNICOREpředstavují novou řadu jader pro magnetické obvody Kontakty

Unicore jádra

Jádra UNICOREpředstavují novou řadu jader pro magnetické obvody. Technologie výroby byla vyvinuta v roce 1997, z cílem zjednodušit technologii výroby, a dosáhnout lepších parametrů elektromagnetických strojů. Jádra UNICORE díky své konstrukci jsou schopna nahradit téměř všechna klasická C jádra.

Díky vyspělé technologii jádra UNICORE se vyznačují nízkými měrnými ztrátami. Mají zjednodušenou konstrukci, tím pádem nepodstupují časově a nákladově náročné výrobní operace, díky čemuž dosahují velmi příznivé ceny a krátkého dodacího času. Při montáži se dají použít stávající typy kostřiček, tudíž změny v konstrukci magnetického obvodu nejsou nutné.

VÝHODY POUŽITÍ UNICORE JADER

▪ Nízké měrné ztráty
▪ Úspory v množství použité mědi
▪ Snadná montáž
▪ Příznivá cena
▪ Není nutné bandážování jádra
▪ Krátká dodací doba

Měrné ztráty

Jádra UNICORE spojují všechny výhody C jader, přičemž jejich měrné ztráty jsou nižší o 20-40%. Díky tomu lze dosáhnout úspor v hmotnosti magnetického obvodu i v množství použité mědi. Provedli jsme v naší laboratoři zkoušky s klasickým děleným jádrem typu C 31002 (průřez jádra 12 cm2, ls = 36,3 cm a hmotnost = 3,10 kg) a jádry stejného průřezu a střední délky typu UNICORE - DUO2 a DUO3, srovnání výsledků najdete v níže uvedené tabulce.

 

Typ jádraProvedeníHeff
A/m
Bmax.
T
Měrné ztráty
W/kg
Příkon
VA/kg
C 31002 (3,10 kg) Žíhané 110 1,50 1,205,10
260 1,70 1,85 13,90
C 31002 - DUO 02 UNICORE Nežíhané 140 1,50 1,30 6,50
3701,70 1,80 19,50
Žíhané 45 1,500,951,90
150 1,70 1,45 7,30
C 31002 - DUO 03 UNICOREnežíhané 150 1,50 1,40 7,50
450 1,70; 1,95 24,00
žíhané 601,501,00 2,10
240 1,70 1,55 12,00

 

ZÁKLADNÍ TYPY A VELIKOSTI JADER UNICORE

Jádra UNICORE jsou vyvinuta s cílem nahradit klasická C jádra. Jediným limitujícím faktorem jsou minimální rozměry vnitřního okna (viz tabulka). Pro jejich montáž se dají použít stávající typy kostřiček - pro jejích použití nejsou nutné konstrukční změny magnetického obvodu.

Jádra mohou být dodávaná v žíhaném i nežíhaném stavu. Dodatečné žíhaní jader snižuje ztráty o 10 až 30 % v závislosti na velikosti jádra.

Nákres

V závislosti na aplikaci u výrobce elektromagnetických strojů mohou mít jádra UNICORE úhel rohu 30° (3x lomený), 45° (2x lomený) nebo 90°.

Dělící rovina jádra může být, v závislosti na zvoleném typu jádra,
- rovná jako u klasického C jádra (BUTT) nebo
- se stupňovitě rozloženou mezerou (na příklad DUO).

Při objednáváni jader se udávají rozměry okna, tloušťka a šířka pásu, tloušťka navinuté vrstvy, úhel rohu, typ jádra i požadovaná jakost materiálu, ze kterého má být jádro vyrobeno.

RozměrMinimum (mm)Maximum (mm)
délka okna80neomezená *
šířka okna40neomezená *
šířka pásu20300
Navinutá vrstvatloušťka páskuneomezená *

* Rozměr není omezen výrobním zařízením

UNCUT UNICORE JÁDRA

 • Nahrazují nedělená C jádra a toroidní jádra pravoúhlého tvaru. UNCUT Unicore jádra mohou mít úhel rohu 45 nebo 90 stupňů.

  Možnosti aplikace UNCUT Unicore jader

  ▪ pravoúhlé impulsní transformátory
  ▪ napěťové transformátory

  Nákres

DUO UNICORE JÁDRA

 • DUO jádro nahrazující klasická C jádra, díky velmi nízkým měrným ztrátám, umožňuje dosažení lepších výkonových parametrů výsledného magnetického obvodu. Nízké ztráty jsou dosahovány díky rozložení dělící mezery po délce sloupku jádra.

  DUO jádro bylo vyvinuto z cílem usnadnit a urychlit montáž jader do cívek. Skládá se ze dvou stupňovitě rozdělených polovin - samčí a samičí - které se postupně skládají do cívek (cívky).Vnitřní závit opisuje celý obvod okna jádra a poslední vnější prodloužený závit slouží zároveň jako stahovací pásek, díky přivaření posledního závitu (TIG) je jádro dokonale fixováno.

  Foto Jádro DUO2 jednofázové – před složením do cívek
  (samčí polovina zleva / samičí zprava)

   

  Možnosti aplikace DUO jader

  ▪ jednofázové transformátory
  ▪ trojfázové transformátory

   

  Jednofázové DUO jádro

  Nákres

   

  Třífázové DUO jádro

  Nákres

   

  Provedení DUO jader

  Nákres DUO 1
  ▪ Jeden závit na jednu vrstvu
  ▪ Nejnižší ztráty
  ▪ Relativně delší montáž jádra do cívek než u ostatních Unicore jader
  Nákres DUO 2
  ▪ Dva závity na vrstvu
  ▪ Kombinace mezi nejnižšími ztrátami a nejkratší dobou montáže
  Nákres DUO 3
  ▪ Tři závity na vrstvu
  ▪ Relativně vyšší ztráty
  ▪ Rychlá montáž jádra do cívek

  VÝHODY POUŽITÍ DUO JADER

  ▪ Snadná montáž
  ▪ Nízké měrné ztráty jádra
  ▪ Úspory v hmotnosti jádra
  ▪ Úspory v množství použité mědi
  ▪ Žádné stahovací pásky

BUTT UNICORE JÁDRO

 • BUTT je jádro vhodné pro tlumivky, jeho čelní plochy jsou kolmé, čímž plně nahrazuje tradiční C jádra. Jednotlivé vrstvy jsou formovány z cílem vytvořit rovnou plochu sloupku jádra. Úhel ohybu je nastavitelný pro 45° nebo 90°, jeho rádius je taktéž možno určit.

  Možnosti aplikace BUTT jader
  ▪ jednofázové tlumivky
  ▪ trojfázové tlumivky

   

  Provedení BUTT jader

  BUTT 2
  ▪ Jednofázové jádro

  Nákres

   

  BUTT 3
  ▪ Třífázové jádro

  Nákres

   

  VÝHODY POUŽITÍ BUTT JADER

  ▪ Snadná montáž jako u klasického C jádra
  ▪ Cena výrazně nižší než u klasického C jádra
  ▪ Možnost dodání posledního plného závitu pro přivaření TIG svářečkou – slouží jako stahovací pásek

STEP BUTT UNICORE JÁDRA

 • Step Butt Unicore jádro patří do skupiny BUTT Unicore jader. Vzduchová mezera je designována jako schody.

  Step Butt Unicore jádra mohou být žíhaná, což zajišťuje snížení ztrát a zjednodušení montáže těchto jader.

  Možnosti aplikace stupňovitých BUTT jader

  ▪ transformátory s výkonem vyšším než 1 KVA.

   

  Nákres

   

  VÝHODY POUŽITÍ STUPŇOVITÝCH BUTT JADER

  ▪ Nižší měrné ztráty než u srovnatelného dělené C jádra
  ▪ Vyšší výkon transformátoru
  ▪ Nižší váha transformátoru

   

  STEP BUTT kolmý diagram

  Nákres

COMBI STEP BUTT UNICORE JÁDRO

 • Combi Step Butt také patří do skupiny STEP BUTT Unicore jader. U tohoto podtypu Step Butt Unicore jádra jsou jednotlivé pakety přehozeny proti sobě tak, aby vzniklé mezery byly na opačných stranách jádra. Tím pádem máme mezery umístěny vždy ob jeden paket. Díky tomu můžeme dosáhnout maximální redukce v měrných ztrátách a hluku.

  Nákres

DGAP JÁDRA

 • Vzduchová mezera DGAP jader je umístěna kolem jedné nohy jádra. Toto řešení přináší nejnižší specifické ztráty a velmi nízký stupeň magnetizačního proudu, proto jsou tato jádra vhodná pro nízko ztrátové aplikace. Charakteristika DGAP jader je velice blízká toroidním jádrům.

  Možnosti aplikace DGAP jader

  ▪ transformátory s výkonem vyšším než 1 KVA
  NÍZKO-ZTRÁTOVÉ APLIKACE
  ▪ jednofázové a třífázové distribuční transformátory

   

  Nákres

   

  Specifikace vzhledu každého DG jádra může být jednoduše a přesně přizpůsobena vašim požadavkům.

  VÝHODY POUŽITÍ DGAP JADER

  ▪ Nejnižší měrné ztráty jader
  ▪ Vyšší výkon transformátoru
  ▪ Nižší hmotnost transformátoru
  ▪ Úspory v množství použité mědi

   

  Foto

STUPŇOVITÉ UNICORE JÁDRO

 • Všechny zmiňované typy Unicore jader jsme schopni vyrobit také ve stupňovité formě, to znamená, že získáte veškeré výhody Unicore jader a zároveň výhodu stupňovitých C jader.

   

  Nákres

   

  Foto

   

  Foto

NA POŽÁDÁNÍ VELMI RÁDI POSKYTNEME VÍCE INFORMACÍ, DODÁME VZORKY JADER, NAVRHNEME, VYROBÍME A DODÁME KOSTRY A ZAŠKOLÍME VAŠE PRACOVNÍKY PŘI MONTÁŽI JADER DO KOSTŘIČEK.

Liberty Newsletter Liberty Newsletter Liberty Newsletter >